Foto: Ludvig Malm

Gudstjänster

Göteborg Vineyard firar gudstjänst på söndagar kl 11. Vi träffas i S:t Matteuskyrkan, Herkulesgatan 28, på Hisingen.

Gudstjänsterna består vanligtvis av lovsång, predikan/undervisning och gemenskap över en fika. I samband med predikan blir det ofta möjlighet till förbön. Läs mer om hur en gudstjänst går till.

Följ vår podcast! Ett bra sätt att om du missat en söndag eller följa oss på distans: Apple, Android, Spotify.

Alla är välkomna!
Se i kalendern när vi träffas.

Barnkyrka

Vi har många barn i vår församling. Varannan söndag har de sin egen barnkyrka parallellt med den vanliga gudstjänsten. Den börjar med lovsång tillsammans med de vuxna. Sedan har de sin egen gudstjänst i två grupper, en för barn som inte börjat skolan och en för de lite äldre barnen.

Ibland har vi familjegudstjänst med barnen i centrum. Då är de med och hälsar välkomna, leder lovsång och fixar fika. Bilden är från en av våra familjegudstjänster med tema superhjältar.

Se i kalendern när vi har barnkyrka.

barnkyrka

Hemgrupper

hemgrupp

Hemgrupper är mindre grupper som träffas, just det, hemma hos olika personer i församlingen. Några grupper träffas varje vecka, andra varannan.

I hemgrupperna är det lättare att lära känna varandra och få en djupare gemenskap. Här kan man ställa frågor, dela med sig av sin vardag och hjälpa varandra att växa i tron. Vad vi gör tillsammans varierar från grupp till grupp. Men ofta lovsjunger vi, diskuterar något ämne och ber för varandra. Vi turas också om att hjälpa till med fikat i gudstjänsterna.

Om du vill veta mer om våra hemgrupper är du välkommen att kontakta oss.

Organisation

Kyrkan är ingen byggnad. Kyrkan är människor som tror på Jesus. Göteborg Vineyard är vi som regelbundet firar gudstjänst tillsammans med oss och/eller är med i en hemgrupp.

Vi har ett ledarteam som ber för församlingen och söker Guds ledning för församlingens verksamhet och framtid.

Göteborg Vineyard är också en förening. Den leds av en styrelse som ansvarar för ekonomin. 

 

Hanna Börjesson

Pastor & Föreståndare
hanna.borjesson@vineyard.se

Martin Turesson

Styrelsens ordförande
martin.turesson@vineyard.se

Viktor Hedén

Församlingens kassör
viktor.heden@vineyard.se

Historia

historia2

Göteborg Vineyard startades 1995, av och med människor från Göteborgsområdet samt några som flyttade till Göteborg från Stockholm Vineyard. I början hade vi gudstjänster på Musikcafé Aveny. Senare flyttade vi till Björngårdsvillan i Slottskogen och därefter till Baptistkyrkan Tabernaklet. Sedan hösten 2019 träffas vi i S:t Matteuskyrkan på Hisingen.

 

 

Vineyard är en internationell församlingsrörelse eller kyrkofamilj. Ordet Vineyard är engelskt och betyder vingård. Det kommer från en liknelse som Jesus berättade om en vingård. Han sade: ”Jag är vinstocken och ni är grenarna.” Vineyard är en av många grenar som växer ur samma rot, Jesus. Andra grenar är t ex Svenska Kyrkan, Katolska Kyrkan och olika frikyrkor. 

Vineyard är en relativt ung församlingsrörelse med rötterna i den s.k. Jesus-rörelsen i Kalifornien på 70-talet. Den första Vineyard-församlingen i Sverige startade 1992. Men redan under 80-talet var representanter för den internationella Vineyard-rörelsen inbjudna till Sverige för att inspirera olika kyrkor. Det finns idag cirka 2200 Vineyard-församlingar i världen och Vineyard är en av de snabbast växande församlingsrörelserna i världen.

Alla Vineyardförsamlingar i Norden är självständiga kyrkor. Men vi har nära relation till och samarbete med varandra och vi stöttar varandra på många olika sätt. Bland annat arrangerar vi varje år tillsammans ett stort sommarläger (Vineyard Summer Camp) och konferensen Vineyard Summit.

Precis som i andra kristna församlingar är Jesu liv, död och uppståndelse hörnstenen i vår tro. Men varje församling eller kyrkofamilj har ändå sin särprägel och sin personlighet. Alla kyrkor betonar olika värderingar och prioriterar ofta olika aspekter i sin undervisning och sitt liv tillsammans. Några saker som är viktiga för oss är bland annat lovsång, enkelhet och gemenskap. Gemensamt med andra Vineyardförsamlingar har vi nedanstående värderingar.

  • En hängiven kärlek till Gud som kommer till uttryck genom bl.a. lovsång, musik och kreativitet.
  • Bibelundervisning som är praktisk och jordnära, men också teologiskt välgrundad.
  • Ett församlingsliv där Guds närvaro är i centrum och där Guds Helige Ande präglar gemenskapen.
  • En informell och avslappnad gemenskap både i gudstjänster och mindre hemgrupper, där vänskap och relationer kan byggas.
  • En träningsmiljö där vi hjälper varandra att växa i karaktär och i vår förmåga att tjäna andra med andliga gåvor.
  • En enkel och avdramatiserad stil där äkthet och öppenhet kännetecknar umgänget.
  • Kärlek till medmänniskor som kommer till uttryck genom ett osjälviskt tjänande av andra.
  • En varm och öppen gemenskap där både andliga sökare och kristna från andra kyrkor känner sig välkomna och respekterade.

Information om församlingens personuppgiftsbehandling 

Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga enligt lag för att vi ska kunna besvara dina frågor per telefon eller e-post, kunna ta emot dina gåvor via swish eller plusgiro  eller ge dig den övriga service du efterfrågat såsom veckobrev, själavårdssamtal och andra ändamål inom ramen för Göteborg Vineyards berättigade verksamhet enligt Dataskyddsförordningen artikel 9, 2d).

 

Rättslig grund för Göteborg Vineyard att behandla de personuppgifter du försett oss med är att vårat intresse av sådan personuppgiftsbehandling väger tyngre än den registrerades samt är nödvändig för ändamålet (intresseavvägning). Ifall du träffar ett avtal med oss är detta den rättsliga grunden för att behandla de personuppgifter som behövs i samband med detta. Ifall du ger en gåva till församlingen via swish eller plusgiro är den rättsliga grunden rättslig förpliktelse för de personuppgifter vi som mottagare måste behandla och lagra enligt de lagar och regler som gäller för dessa transaktioner.

 

Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder som ska hindra att inte obehöriga får tillgång till de personuppgifter du lämnat oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man. Vi raderar personuppgifterna när de inte lägre behövs.

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

 

Du kan få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade samt begära att dina personuppgifter raderas genom att maila personuppgiftsansvarig. Ifall du vill ha information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar ska du skicka oss sådan begäran underskriven av dig per post. Skicka med en kopia på identitetshandling som vidimerats. Rapporten skickar vi sedan till den identifierade personens folkbokföringsadress. Du inte begära att vi raderar dina personuppgifter som lagar och regler för swish och plusgiro kräver att vi behandlar och lagrar alla andra personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att bevara.  

 

Föreningen Göteborg Vineyard är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du försett oss med. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd, eller om du har invändningar mot vår personuppgiftsbehandling baserad på intresseavvägning, genom att mejla till goteborg@vineyard.se

 

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten ifall Du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.