Uppståndelsegudstjänst med barnkyrka. Predikan Hanna Börjesson