Gudstjänst med barnkyrka. Predikan Torbjörn Frej: “Är det väl med min själ?”