AVSKALAT. Kom och sök Gud tillsammans med oss.

AVSKALAT är ett sätt för oss att i all enkelhet träffas för att söka Gud, be för varandra, dela intryck och fira nattvard. AVSKALAT är ett akustiskt möte med enkel tillbedjan, där vi kommer inför Gud med öppna hjärtan och öppna händer. Ett tillfälle för oss att komma inför Gud, lägga ner oss själva vid hans kors och be honom tala till oss.

Lukas 11:9-10

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.